Tư vấn đặt hàng

hotline lobsterbay

1900 066 690

icon restaurant Restaurant: 7h30 - 22h từ T2 - Chủ Nhật
icon restaurantDelivery: 7h30 - 20h30 từ T2 - Chủ Nhật

ROLL - PIZZA - COMBO

CUỘN TÔM HÙM MỸ SỐT ỚT CHUÔNG
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
169,000 VND / Phần
Chọn món
CUỘN TÔM HÙM MỸ SỐT CẢI NGỰA
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
169,000 VND / Phần
Chọn món
CUỘN TÔM HÙM MỸ SỐT MAYO CHANH DÂY
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
169,000 VND / Phần
Chọn món
CUỘN TÔM HÙM MỸ SỐT THOUSAND
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
169,000 VND / Phần
Chọn món
CUỘN TÔM
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
69,000 VND / Phần
Chọn món
CUỘN CÁ NGỪ
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
49,000 VND / Phần
Chọn món
CUỘN CÁ HỒI
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
59,000 VND / Phần
Chọn món
PIZZA TÔM HÙM MỸ
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
179,000 VND / Phần
Chọn món
PIZZA TÔM & THỊT XÔNG KHÓI
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
99,000 VND / Phần
Chọn món
PIZZA TÔM & MỰC
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
99,000 VND / Phần
Chọn món
COMBO 1
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
229,000 VND / Combo
Chọn món
COMBO 2
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
349,000 VND / Combo
Chọn món