Tư vấn đặt hàng

hotline lobsterbay

1900 066 690

icon restaurant Restaurant: 7h30 - 22h từ T2 - Chủ Nhật
icon restaurantDelivery: 7h30 - 20h30 từ T2 - Chủ Nhật

THỨC UỐNG

NƯỚC TRÁI THƠM
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
55,000 VND / Ly
Chọn món
NƯỚC DƯA HẤU
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
55,000 VND / Ly
Chọn món
NƯỚC CAM TƯƠI
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
55,000 VND / Ly
Chọn món
Có 7 lựa chọn
SODA TRÁI CÂY
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
35,000 VND / Ly
Chọn món
TRÀ THẢO MỘC
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
35,000 VND / Ly
Chọn món
TRÀ ĐÀO
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
35,000 VND / Ly
Chọn món
TRÀ VẢI
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
35,000 VND / Ly
Chọn món
BẠC SĨU
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
29,000 VND / Ly
Chọn món
CÀ PHÊ SỮA
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
29,000 VND / Ly
Chọn món
BIA HEINEKEN
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
29,000 VND / Lon
Chọn món
BIA HEINEKEN SILVER
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
29,000 VND / Lon
Chọn món
Có 4 lựa chọn
STRONG BOW
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
29,000 VND / Lon
Chọn món
CÀ PHÊ ĐEN
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000 VND / Ly
Chọn món
BIA TIGER CRYSTAL
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000 VND / Lon
Chọn món
BIA TIGER BROWN
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000 VND / Lon
Chọn món
SPRITE
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000 VND / Lon
Chọn món
COCA ZERO
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000 VND / Lon
Chọn món
COCA LIGHT
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000 VND / Lon
Chọn món
COCA NGUYÊN BẢN
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000 VND / Lon
Chọn món
NƯỚC SUỐI DASANI
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
19,000 VND / Chai
Chọn món